facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Oferta stypendialna w Instytucie Fizyki UŚ

Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach programu TEAM finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ogłasza konkurs na

  • uczestników stażu podoktorskiego,
  • uczestników studiów doktoranckich,
  • oraz magistrantów.

Tytuł projektu:

"From Study of Molecular Dynamics in Amorphous Medicines at Ambient and Elevated Pressure to Novel Applications in Pharmacy"

 Dziedzina:

fizyka, chemia lub nauki pokrewne

 Oferujemy m. in.:

  • atrakcyjne stypendia,
  • prace w jednym z najlepszych instytutów fizyki w Polsce,
  • uczestniczenie w nowatorskich badaniach we współpracy międzynarodowej,
  • dostęp do najwyższej klasy aparatury badawczej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://prac.us.edu.pl/~zfmol/BDSlab/TP/TEAM_project_pl.html

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.