facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nekrolog

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego
 w dniu 26 stycznia 2008 roku
 
prof. dr. hab.
Karola Podgórskiego
 
Emerytowanego nauczyciela akademickiego Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
pełniącego w latach 1984-1987 funkcję Prodziekana tego Wydziału,
a także wieloletniego Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego
i Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie
prawa administracyjnego.
 
Pan Profesor był wybitnym specjalistą i praktykiem w zakresie
organizacji i działalności administracji państwowej,
a także jednym z prekursorów polskiego prawa samorządowego.
 
Cieszył się zasłużonym autorytetem w środowisku akademickim,
był wychowawcą wielu pokoleń prawników,
a także promotorem doktorantów i studentów.
 
Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany
za działalność naukową i społeczną.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Środowisko akademickie utraciło wybitnego naukowca
i Człowieka o wielkim sercu.
 
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
 
Wyrazy głębokiego współczucia
 
Bliskim
Pana Profesora
 
składają
 
Rektor i Senat
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
oraz cała społeczność akademicka
 
Pogrzeb odbędzie w dniu 31 stycznia 2008 roku
o godzinie 11.00 w kaplicy cmentarnej
przy ulicy Wróblewskiego w Katowicach-Bogucicach.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.