facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nekrolog

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 2 listopada 2006 roku

ŚP

prof. dr hab.

Antoniego Agopszowicza

Emerytowanego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach związanego z tą Uczelnią od początku jej istnienia.

Profesor w latach 1981-1984 pełnił funkcję Dziekana Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a wcześniej
Prodziekana tegoż wydziału. Był długoletnim Kierownikiem Katedry
Prawa Górniczego oraz Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego
na tym wydziale.

Profesor był wybitnym specjalistą i długoletnim praktykiem
z zakresu prawa górniczego, prawa samorządu terytorialnego
oraz prawa cywilnego. Był autorem wielu cennych monografii,
rozpraw i oryginalnych publikacji naukowych.
Był aktywnym Członkiem Polskiej Akademii Nauk w Katowicach
oraz licznych towarzystw i komisji naukowych.
Cieszył się zasłużonym autorytetem w środowisku akademickim,
troszczył się o rozwój naukowy młodych współpracowników.
Profesor był cenionym promotorem wielu prac magisterskich
oraz doktorskich, a także bardzo dobrym organizatorem procesu
dydaktycznego i badań naukowych.
Uczestnik Powstania Warszawskiego oraz Członek Stowarzyszenia
Żołnierzy Armii Krajowej. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym,
Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Zwycięstwa i Wolności,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotą Odznaką Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.

Środowisko akademickie utraciło wybitnego naukowca
i Człowieka o wielkim sercu.


Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie Pana Profesora

składają

Rektor i Senat
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
oraz cała społeczność akademicka
.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 9 listopada
o godzinie 13.00 w Gostyniu (woj. wielkopolskie)
w kościele farnym św. Małgorzaty i na Cmentarzu Parafialnym
przy ulicy Jana Pawła II.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.