facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nekrolog: Rektor i Senat, Dziekan i Rada Wydziału Prawa i Administracji oraz cała społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego

Z głębokim żalem i smutkiem
żegnamy zmarłego
14 sierpnia 2005 roku

prof. zw. dr hab.

Józefa Nowackiego

emerytowanego nauczyciela akademickiego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Profesor w okresie od stycznia 1981 roku do sierpnia 1981 roku
pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był długoletnim
Kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa, a wcześniej
Kierownikiem Zakładu Teorii Państwa i Prawa
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
oraz Kierownikiem studiów doktoranckich tegoż Wydziału.

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się
wokół szeroko rozumianych problemów stosowania prawa
oraz praworządności. Profesor był autorytetem naukowym
w dziedzinie teorii państwa i prawa, zajmował się problematyką
domniemań prawnych, prawa i moralności.

Był autorem wielu książek, licznych rozpraw,
artykułów naukowych, publikacji i monografii.

Wielokrotnie honorowany odznaczeniami państwowymi,
między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Odszedł człowiek niezwykły, obdarzony wyjątkową charyzmą
i autorytetem. Wychowawca wielu pokoleń uczonych polskich,
przyjaciel studentów. Nasza nauka poniosła niepowetowaną stratę.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie Zmarłego

składają:

Rektor i Senat, Dziekan i Rada Wydziału
Prawa i Administracji
oraz cała społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pogrzeb odbędzie się 19 sierpnia 2005 roku o godzinie 13.00
na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ulicy Murckowskiej.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.