facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nekrolog

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
zmarłego 1 października 2004 roku

prof. dr hab.

Mirosława Fazana

emerytowanego nauczyciela akademickiego Instytutu Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Profesor był wybitnym specjalistą historii i życia
kulturalnego, kultury polskiej na Śląsku,
ze szczególnym uwzględnieniem kultury XX wieku
i cenionym znawcą biografistyki. Publicystą kulturalnym.

Profesor od 1964 roku pracował w Śląskim Instytucie Naukowym
i kierował Zakładem Kultury Regionu, a także był redaktorem
Śląskiego Słownika Biograficznego i kwartalnika "Zaranie Śląskie".

Od 1984 roku był związany z Instytutem Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Był kierownikiem Podyplomowych Studiów Dziennikarskich.

Autorem licznych książek, artykułów, rozpraw,
biografii i recenzji.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury
i innymi odznaczeniami.

Środowisko akademickie utraciło bardzo wysoko cenionego
wykładowcę specjalizacji dziennikarskiej.


Wyrazy głębokiego współczucia

Żonie

Wandzie Dziadkiewicz-Fazan

byłej Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

oraz

Rodzinie Zmarłego

składają

Rektor i Senat
oraz Dziekan i Rada Wydziału
Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach oraz cała społeczność akademicka

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.