facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wnioski o medale i ordery

Zasady wypełniania i składania poniższych wniosków zostały określone w piśmie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
nr R-2-004/2007 z dnia 26 października 2007 skierowanym do dziekanów i kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.