facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wysokości odsetek ustawowych od zaległości w opłatach

Osoby, które posiadają zaległości w opłatach za miejsca w domach studenckich lub hotelach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oraz wszystkie inne osoby, których to może dotyczyć, informujemy o obowiązującej wysokości odsetek ustawowych:

od 15.12.2008 13% Dz. U. Nr 220, poz. 1434/2008

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.