facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rozliczanie podróży służbowych

UWAGA! Zmiana w rozliczaniu podróży służbowych PDF

Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w celu odbycia podróży służbowej/wyjazdu doc

Ewidencja przebiegu pojazdu doc

Oświadczenie o poniesieniu wydatku bez udokumentowania do rozliczenia podróży służbowej/wyjazdu doc

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.