facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Druki wniosków - sprawy socjalne

 

Wnioski należy wydrukować dwustronnie.

Klauzulę informacyjną podpisują i dołączają do wniosku o świadczenie wszystkie osoby korzystające ze świadczeń ZFŚS, czyli:

  • emeryt, rencista,
  • dzieci emerytów i rencistów do 25. roku życia – uczące się,
  • współmałżonkowie emerytów i rencistów,
  • dzieci pracowników do 25. roku życia – uczące się,
  • współmałżonkowie pracowników.
     

Pracownicy NIE podpisują klauzuli RODO. Klauzulę podpisuje się tylko raz przez cały okres korzystania z ZFŚS.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.