facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Odszedł prof. dr hab. SĘDZIMIR MACIEJ KLIMASZEWSKI

Z żalem informujemy, że w dniu 16 marca 2001 roku zmarł prof. dr hab. Sędzimir Maciej Klimaszewski - rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1980-81 i 1982-90 oraz kierownik Katedry Zoologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.

16 marca nad ranem zmarł prof. Sędzimir Klimaszewski (ur. 1937) – rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1980-1990, Prorektor ds. Nauczania w latach 1978-1980. Był także Kierownikiem Katedry Zoologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Pracę zawodową rozpoczął w 1954 w Instytucie Zoologicznym PAN w Warszawie. W latach 1964-1973 pracował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, jako dyrektor Instytutu Biologii oraz kierownik Zakładu Zoologii Systematycznej. Z Uniwersytetem Śląskim związał się w 1973 roku podejmując pracę na nowo zorganizowanym Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Pełnił funkcje kierownika Zakładu Zoologii Systematycznej, dziekana i prodziekana tego Wydziału. Był wybitnym naukowcem w dziedzinie zoologii, systematyki i zoogeografii owadów, wymagającym nauczycielem akademickim, promotorem prac doktorskich i habilitacyjnych. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Za działalność naukową i społeczną nagradzany przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 30-lecia PRL. Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Charakterystyka zainteresowań badawczych: teoria systematyki i zoogeografii, regionalizacja zoogeograficzna, zoocenologia owadów ssących, przekształcenia zoocenoz pod wpływem czynników antropogennych. Autor ponad 100 monografii i prac naukowych. Ważniejsze: „Podręcznik zootomii” („PWN” 1969, z J. Kubikiem), „Zoologia” („PZWS” 1971, z K. A. Dobrowolskim i H. Szelegiewiczem), „Świat owadów” („Wiedza Powszechna” 1973). Przeczytaj więcej: strona Profesora Klimaszewskiego Przeczytaj, co Profesor Sędzimir M. Klimaszewski mówił w roku 1998 o swojej drodze przez życie: Wywiad dla "Gazety Uniwersyteckiej", lipiec 1998 Obejrzyj poczet rektorów Uniwersytetu Śląskiego: Z historii Uniwersytetu Śląskiego

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.