facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Uczestnicy konferencji robiący notatki

Od 16 do 18 października 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach trwać będzie 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Rokrocznie wydarzenie gromadzi licznych przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych. Współorganizatorem tegorocznej edycji jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 

Prorektor Uniwersytetu Śląskiego oraz naukowcy z UŚ przy stoisku uczelni podczas Targów Biznes Expo

Na stoisku uczelni podczas Targów Biznes Expo prezentowane były m.in. próbki pelletu drzewnego, ekogroszku, koksu kawałkowego oraz produktów stalowych. Na zdjęciu m.in. prorektor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ oraz dr hab. Iwona Jelonek. Fot. mat. Uniwersytetu Śląskiego

 

Kongres stanowi okazję do dyskusji nad możliwościami rozwoju oraz wyzwaniami stawianymi nie tylko przed przedsiębiorcami. W programie znajdą się liczne sesje panelowe oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą krajowi i zagraniczni eksperci. Program dyskusji został podporządkowany dwunastu ścieżkom tematycznym, wśród których znajdują się takie zagadnienia, jak: miasto i samorząd czy rynek pracy a edukacja.

W wydarzeniu udział biorą prelegenci i eksperci z Uniwersytetu Śląskiego:

 • prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów – panel „Młodzi na rynku pracy”,

 • dr inż. Andreas Glenz oraz prof. dr hab. Marian Paluch, przedstawiciele Rady Uniwersytetu Śląskiego  – panel „Rady uczelni szansą na wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami. Spotkanie Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego”,

 • prof. dr hab. Jolanta Tambor – panele „Konsekwencje ekonomiczne i społeczne zatrudniania cudzoziemców. Prognozy na przyszłość” oraz „Turystyka/ produkty regionalne siłą napędową regionu”,

 • dr Remigiusz Kopoczek – panele „Pasja + Biznes = Sukces” oraz „Przemysły kreatywne”,

 • dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek – panel „Jak skutecznie monitorować politykę edukacyjną”,

 • dr hab. Iwona Jelonek – panel „Niska emisja – wielki problem”,

 • dr hab. Rafał Blicharz, prof. UŚ oraz dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ – panel „Mediacja w biznesie – alternatywa dla sporów sądowych”.
   

Podczas Targów Biznes Expo towarzyszących kongresowi na stoisku Uniwersytetu Śląskiego prezentowana jest oferta uczelni oraz wyniki i założenia prac naukowo-badawczych, w tym m.in.:

 • Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA) – Napowietrzne Mobilne Laboratorium (NML) umożliwiające prowadzenie badań jakości powietrza i źródeł zanieczyszczeń atmosfery,

 • założenia badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu naukowego BARISTA nad jęczmieniem w kontekście zmian klimatycznych,

 • kapsuła stratosferyczna „PAMELA – Plant, Aranae and Microorganism Exposure to the Light Activity In the Near Space Environment” zbudowana w celu sprawdzenia wpływu oddziaływania promieniowania kosmicznego oraz wrogich warunków panujących w stratosferze na organizmy żywe, nagrodzona w ramach Global Space Balloon Challenge 2019 (GSBC) – I miejsce w kategorii Best Educational Initiative w konkursie organizowanym corocznie przez Stanford Space Initiative,

 • hotel dla owadów zapylających będący efektem akcji „Nie żądlę, zapylam”,

 • makieta kotła do spalania oraz mikroskop optyczny wraz z próbkami pelletu drzewnego, ekogroszku, koksu kawałkowego oraz produktów stalowych,

 • rehabilitacyjna kamizelka oscylacyjna stosowana w szczególności przy przewlekłych chorobach dróg oddechowych,

 • gry rehabilitacyjne wspomagające proces tradycyjnej rehabilitacji ruchowej wykorzystujące ubieralne, radiowe sensory, które odwzorowują ruch osoby ćwiczącej i pozwalają na sterowanie akcją gry, mające zastosowanie przy schorzeniach neurologicznych, układu krążenia, układu oddechowego,

 • mobilny system do rehabilitacji dróg oddechowych, który może być wykorzystywany podczas inhalacji,

 • system do monitorowania snu pozwalający na monitorowanie wielu osób na wielu urządzeniach mobilnych jednocześnie, umożliwiający kontrolowanie różnych parametrów związanych z układem oddechowym i aktywnością lokomotoryczną, w ramach którego zastosowano sposób transmisji rozgłoszeniowej dla nadajników Bluetooth Low Energy – za projekt ten dr Paweł Janik, mgr inż. Michał Pielka oraz dr Małgorzata Janik otrzymali brązowy medal przyznawany przez międzynarodowe jury, a także nagrodę specjalną Narodowej Rady Badań Naukowych Tajlandii (NRCT) podczas 47. Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions”,

 • skafander z zimowej wyprawy na K2, w którego stworzenie byli zaangażowani naukowcy z Instytutu Chemii prowadzący badania nad poprawą właściwości puchu wykorzystywanego w odzieży termicznej,

 • kamera termowizyjna służąca do pomiaru temperatury na powierzchni obiektu, wykorzystywana m.in. w medycynie, umożliwiająca lokalizację urazów czy stanów zapalnych,

 • spółka spin-off Uniwersytetu Śląskiego MADBIOTECH, specjalizująca się w zarządzaniu procesami fermentacji w branży napojów bezalkoholowych.

 

Prorektor dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ oraz naukowcy z UŚ

Prorektor dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ oraz dr Paweł Janik i mgr inż. Michał Pielka
prezentujący monitor oddechu. Fot. mat. Uniwersytetu Śląskiego
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Afisz, informacja na temat wydarzenia i uczelni jako współorganizatora

 

Aktualizacja: 16.10.2019

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.