facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

7. Program Ramowy. Spotkania informacyjne na Uniwersytecie Śląskim

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniach informacyjnych poświęconych konkursom w ramach 7. Programu Ramowego.

"7. Program Ramowy. Podprogram Możliwości.
Jak umocnić potencjał badawczy swojej Jednostki?".
(Potencjał badawczy - konkurs FP7-REGPOT-20010-1)

7. Program Ramowy. Podprogram Ludzie.
Jak napisać projekt na międzynarodowe studia doktoranckie?
(Initial Training Networks, konkurs FP7-PEOPLE-2010-ITN)

Działanie "Potencjał badawczy" pozwala na uzyskanie dofinansowania do 4 mln euro na następujące działania:

  1. Wymianę "know-how" z doświadczonymi organizacjami z Europy;
  2. Zatrudnianie doświadczonych badaczy;
  3. Zakup wyposażenia naukowo-badawczego;
  4. Organizację warsztatów i konferencji mających na celu transfer wiedzy;
  5. Działania promocyjne.

Działanie "Initial Training Networks" ma na celu tworzenie międzynarodowych sieci badawczo-szkoleniowych dla młodych naukowców, w tym doktorantów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 września 2009 roku w godz. 10.15-11.45 (Potencjał badawczy) oraz w godz. 12.00-13.30 (Initial Training Networks) w auli Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu
7. Program Ramowy. Podprogram Ludzie. Jak napisać projekt na międzynarodowe studia doktoranckie? .doc

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu
7. Program Ramowy. Podprogram Możliwości. Jak umocnić potencjał badawczy swojej Jednostki? .doc

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.