facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VII edycja konferencji z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

logo Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców oraz Zakład Historii Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego organizują siódmą edycję konferencji naukowej z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”, która odbędzie się 9 listopada 2016 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (sala konferencyjna na poziomie 0).

Podczas konferencji podjęte zostaną próby wspólnego wypracowywani stanowisk poznawczych w następujących obszarach badawczych:

  • historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
  • historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
  • genologiczny wymiar dawnej komunikacji
  • systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej w ujęciu diachronicznym,
  • historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

 

Referaty wygłoszone w trakcie poprzednich sześciu konkurencji z tego cyklu złożyły się na sześć publikacji kolejno zatytułowanych: „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” pod red. prof. zw. dr hab. Krystyny Kleszczowej i dr. hab. prof. UŚ Artura Rejtera (T. 1 – 2006; T. 2 – 2008); pod red. dr. hab. prof. UŚ Artura Rejtera (T. 3 – 2010); pod red. dr Joanny Przyklenk i dr. hab. prof. UŚ Artura Rejtera (T. 4 – 2012); pod red. dr Joanny Przyklenk (T. 5 – 2014); pod red. dr Joanny Przyklenk i dr Wioletty Wilczek (T. 6 – 2016).

Program konferencji (plik pdf)

Plakat promujący konferencję pt. "Bogactwo polszczyzny"

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.