facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

60. posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

22 lipca 2014 r. o godz. 12.30 w gmachu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie odbędzie się 60. posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. W obradach udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Podczas posiedzenia rozpatrzona zostanie ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.