facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

50 lat nauk biologicznych na Uniwersytecie Śląskim

logo jubileuszu biologii

W czerwcu 1969 roku na Uniwersytecie Śląskim został powołany Instytut Biologii. W tym roku mija 50 lat od rozpoczęcia kształcenia i prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk biologicznych na naszej uczelni. Z okazji jubileuszu zaplanowano uroczyste spotkanie pracowników, doktorantów i studentów oraz zaproszonych gości. W uroczystości, która odbędzie się 26 września 2019 roku w budynku przy ulicy Bankowej 9, udział weźmie m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

W programie przewidziano nietypowy wykład, który wspólnie wygłoszą przedstawiciele kilku pokoleń biologów:

  • tematykę dotyczącą rozwoju badań zoologicznych przybliży prof. zw. dr hab. Wacław Wojciechowski, wieloletni kierownik Katedry Zoologii;
  • o kamieniach milowych w postępie badań w zakresie genetyki opowie prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko, kierownik Katedry Genetyki;
  • zagadnienia związane z metodami i kierunkami badań w zakresie botaniki, geobotaniki i ekologii przedstawi prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, kierownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody;
  • o tym, jak biolodzy pracowali dawniej, a jak tworzą naukę dziś w obszarze histologii i embriologii zwierząt, opowie prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska z Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt;
  • kierunki rozwoju biochemii i mikrobiologii w katowickim ośrodku naukowym zaprezentuje dr Sławomir Sułowicz z Katedry Mikrobiologii.


Podczas spotkania w sali Rady Wydziału zostanie udostępniona w wersji elektronicznej jubileuszowa księga pamiątkowa.

Najważniejsze wydarzenia z 50-letniej historii nauk biologicznych na Uniwersytecie Śląskim zostały zebrane w wydawnictwie jubileuszowym. Redaktorami opracowania są dr Małgorzata Nawrot i prof. dr hab. Mirosław Nakonieczny. Publikacja zawiera materiały archiwalne, które upamiętniają działalność naukową, dydaktyczną i artystyczną, realizowaną w projektach badawczych, zajęciach ze studentami, jak i licznych wydarzeniach organizowanych cyklicznie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (m.in. dni otwarte WBiOŚ, Noc Biologów). W publikacji przypomniane zostały również podręczniki, książki naukowe, z których uczyli się studenci biologii. Autorzy przedstawili także zakres prowadzonych aktualnie badań, najważniejsze publikacje naukowe i kluczowe projekty badawcze, badawczo-wdrożeniowe i edukacyjne. Opracowanie zawiera również opis działań biologów nad rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie funkcjonowania i ochrony środowiska, co zostało docenione przez Polską Izbę Ekologii, przyznaniem medalu „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju”.

Dla upamiętnienia jubileuszu i wsparcia działań minimalizujących skutki zmian klimatu w miniogrodzie botanicznym WBiOŚ przy ul. Jagiellońskiej 28 zostanie posadzone drzewo – miłorząb dwuklapowy Ginkgo biloba L.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.