facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Obchody 47. urodzin Uniwersytetu Śląskiego

9 czerwca 2015 r. o godz. 9.30 na deptaku przed rektoratem UŚ odbędą się obchody 47. urodzin Uniwersytetu Śląskiego. Podczas spotkania przemówienie okolicznościowe wygłosi JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W programie uroczystości przewidziano odsłonięcie odcisków dłoni prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka, dr. hab. Macieja Pieprzycy i dr Magdaleny Piekorz w Uniwersyteckiej Alei Gwiazd oraz życzenia gości specjalnych.

Spotkanie zakończy poczęstunek urodzinowym tortem.


O wydarzeniu napisali również:

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.