facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

46. międzynarodowy kongres historii techniki na Wydziale Nauk Społecznych

Ul. Bankowa i budynek Wydziału Nauk Społecznych

Od 22 do 27 lipca 2019 roku Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gościć będzie uczestników 46. sympozjum Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki (International Committee for the History of Technology – ICOHTEC). Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest „Technology and Power”, a tematyka konferencji dotyczyć będzie związków pomiędzy technologią a władzą.

Organizacja ICOHTEC powstała w 1968 roku w Paryżu, a jej celem była integracja środowisk naukowych z obu stron tzw. żelaznej kurtyny. Obecnie członkami Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki są uczeni z Europy, a także obu Ameryk, Japonii, Indii i Australii. Komitet organizuje cykliczne konferencje gromadzące liczne grono badaczy z całego świata.

Dorocznym obradom, w których bierze udział ok. 150 naukowców, towarzyszyć będą warsztaty, spotkania oraz wycieczki do miejsc związanych z techniką. Ważnym elementem wydarzenia jest poprzedzająca konferencję tzw. „Summer School”. Szkoła letnia stanowi forum młodych naukowców, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z historią technologii i jej roli dla rozwoju społeczeństw na przestrzeni dziejów.

W spotkaniu udział weźmie prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. Partnerami wydarzenia są m.in.: Urząd Miasta Katowice, Śląski Urząd Wojewódzki, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Śląskie, Muzeum w Gliwicach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: katowice2019.icohtec.org.

Grafika promująca 46. sympozjum International Committee for the History of Technology

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.