facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„4 per 1000 Initiative Day” na Uniwersytecie Śląskim

Budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Trwający w Katowicach szczyt klimatyczny sprzyja organizacji licznych wydarzeń i przedsięwzięć poświęconych tematyce zmian klimatu. Wiele z inicjatyw odbywa się na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego. Jedną z nich jest „4 per 1000 Initiative Day”, organizowany przez „4 per 1000 Initiative: Soils for Food Security and Climate” we współpracy z Uniwersytetem Śląskim.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli rządów, międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń odbędzie się 13 grudnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Wystąpienia powitalne wygłoszą Ryszard Zarudzki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prof. dr hab. Michał Daszykowski – prorektor Uniwersytetu Śląskiego.

Transmisja wydarzenia

Program wydarzenia obejmuje sesję otwierającą, trzecie forum partnerów Inicjatywy połączone z sesjami plenarnymi i pracą w grupach roboczych, a także czwarte posiedzenie konsorcjum Inicjatywy. Spotkanie będzie okazją do podzielenia się doświadczeniami oraz określenia strategii na nadchodzące lata.

Międzynarodowa inicjatywa „4 per 1000” została zapoczątkowana w 2015 roku podczas COP21. Zrzesza podmioty z sektora publicznego oraz prywatnego i zachęca do wspierania działań lub programów badawczych mających na celu ochronę gleb. Umożliwia także członkom dzielenie się najlepszymi praktykami. Organizacja angażuje się w wielostronne działania na rzecz lepszego zarządzania węglem w glebie w celu zwalczania ubóstwa i braku bezpieczeństwa żywnościowego, przyczyniając się jednocześnie do adaptacji i dostosowania do zmian klimatu poprzez łagodzenie emisji, a także międzynarodowy program współpracy badawczej i naukowej. 4 promile na 1000 odpowiada rocznej stopie wzrostu zasobów węgla w glebie, co umożliwia zatrzymanie wzrostu stężenia CO2 wynikającego z działalności człowieka w atmosferze.

Program „4 per 1000 Initiative Day” na Uniwersytecie Śląskim dostępny jest na stronie: 4per1000day2018.sciencesconf.org.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.