facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

3. Konkurs Fotograficzny „Nauka – świat bez granic”

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem w imieniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do trzeciej edycji konkursu fotograficznego organizowanego w ramach projektu „Nauka w obiektywie”.

W roku bieżącym hasło przewodnie organizowanego konkursu to: „Nauka – świat bez granic”.

Konkurs jest adresowany do wszystkich pracowników i studentów uczelni oraz instytucji naukowych, którzy biorą lub w przeszłości brali udział w badaniach naukowych realizowanych za granicą lub we współpracy z partnerem zagranicznym.

Organizatorzy zapewniają:

  • Cenne nagrody główne i rzeczowe w wyróżnionych kategoriach przyznawane przez Jury składające się z profesjonalistów z dziedziny fotografii;
  • Organizację wernisażu w Muzeum Śląskim na jesieni br;
  • Organizację wystaw w Muzeum Śląskim (wystawa typu out door); w hali odlotów Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach; w Bibliotece Śląskiej i in.;
  • Bezpłatny katalog wystawy z wszystkimi wyróżnionymi do ekspozycji fotografiami;
  • Możliwość umieszczenia fotografii w kalendarzu promocyjnym UŚ na rok 2011 i innych materiałach promocyjnych Biennale Fotograficznego z każdorazowym wskazaniem autora fotografii.

W roku bieżącym po raz pierwszy projekty i fotografie można zgłaszać internetowo za pomocą formularza zgłoszeniowego. Zdjęcia wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć do Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego do 15 maja 2010 roku.

Pełną informację o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: http://naukawobiektywie.us.edu.pl.

plakat

Regulamin konkursu: http://naukawobiektywie.us.edu.pl/regulamin_p.html.  

Wskazówki praktyczne: http://naukawobiektywie.us.edu.pl/wytyczne_p.html.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.