facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

20-lecie Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego

studenci

W tym roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego obchodzi 20-lecie swojej działalności. Obchody jubileuszu rozpoczną się 8 maja 2010 roku o godz. 16.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie otworzy spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność jednostki dydaktycznej.

Uroczystości rocznicowe będą okazją do wspomnień i spotkań z ludźmi nauki, kultury i polityki, którzy przez wiele lat uświetniali swoimi wykładami kursy dla słuchaczy Szkoły. Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele władz uniwersyteckich – JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Czesław Martysz –  i Senatu RP oraz członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Obecni będą również studenci i absolwenci Szkoły.

Szkoła od dwudziestu lat zajmuje się nauczaniem języka polskiego oraz promowaniem kultury polskiej, Polski i Śląska wśród cudzoziemców i Polonii. W latach 1991–2010 wykształciła kilka tysięcy studentów z całego świata oraz nauczycieli języka polskiego jako obcego. Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczne przez cały rok, bowiem obok regularnych kursów odbywają się również zajęcia w ramach letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Jednostka naukowa i dydaktyczna gościła także z wykładami w placówkach zagranicznych m.in. na Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Gruzji, Kazachstanie, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Chinach, Japonii, Kanadzie.

Szkoła była również inicjatorem kilku międzynarodowych konferencji dotyczących roli komputera w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz recepcji literatury polskiej poza granicami kraju. Prowadzi działalność badawczą i wydawniczą, a jej pracownicy są autorami podręczników oraz opracowań naukowych i dydaktycznych.

 

O wydarzeniu można było usłyszeć w Radiu Piekary 88,7 FM, audycja Klaudiusza Głombika pt. „Laboratorium”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.