facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

19. międzynarodowa konferencja z cyklu „Kultura Europy Środkowej”

Urząd Miejski w Zabrzu, Komisja Historyczna Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach organizują dziewiętnastą edycję międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Kultura Europy Środkowej”. Wydarzenie będzie trwać od 19 do 20 listopada 2015 roku w Teatrze Nowym i  Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrzu. Temat konferencji brzmi: „Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym”. Spotkanie stanowić będzie okazję do podjęcia rozważań nad genezą i historycznymi przemianami od średniowiecza do czasów najnowszych różnych form społecznej reprezentacji w szerokim kontekście naszego regionu Europy Środkowej.

Międzynarodowe konferencje naukowe z cyklu „Kultura Europy Środkowej” odbywają się w Zabrzu od 1997 roku. Spotkania mają na celu przybliżenie historii śląskiej ziemi ujętej w szerokim kontekście europejskim. Przewodniczącym Rady Naukowej jest prof. dr hab. Antoni Barciak. Patronat nad konferencją objął m.in. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kultura-europy.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.