facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

180 000 euro dla projektu pn. „Między interakcją a innowacją – kreowanie przestrzeni komunikacyjnej...”

dwoje studentów trzymających książki

Wydział Filologiczny otrzymał dofinansowanie kolejnego dużego projektu grantowego. Zespół w składzie: dr Beata Duda, dr Marta Margiel, dr Barbara Mitrenga, dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Kinga Wąsińska, dr hab. Katarzyna Węsierska oraz dr Wioletta Wilczek wraz z naukowcami z Cypru, Malty i Litwy (European University Cyprus, University of Malta, Kazimiero SimonaViciaus Universitetas) będzie pracować nad wzmocnieniem kompetencji cyfrowych studentów zorientowanych humanistycznie oraz podniesieniem kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków ścisłych.

Projekt pn. „Między interakcją a innowacją – kreowanie przestrzeni komunikacyjnej w świecie cyfrowym”, który został złożony w ramach programu Erasmus+ (Akcja 2, Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego), uzyskał pozytywną ocenę ekspertów i otrzymał dofinansowanie w wysokości 180 000 euro. Jego realizacja rozpocznie się 1 października 2019 roku i potrwa do 31 grudnia 2021 roku.

Niemal wszystkie badaczki są członkiniami zespołu lingwistyki cyfrowej, który od dwóch lata prowadzi badania na Wydziale Filologicznym. W ramach projektu powstaną podręczniki cyfrowe adresowane zarówno do studentów, jak pracowników akademickich, prezentujące jak efektywnie i bezpiecznie komunikować się w świecie WEB 2.0, a także edukacyjna gra strategiczna oparta na koncepcji mapowania wiedzy i idei grywalizacji.

Projekt koordynować będą dr Marta Margiel i dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz. Wyniki konkursu dostępne są na stronie: https://erasmusplus.org.pl.

logo Erasmus+

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.