facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

18. międzynarodowa konferencja z cyklu „Kultura Europy Środkowej”

Międzynarodowe konferencje naukowe z cyklu „Kultura Europy Środkowej” odbywają się w Zabrzu od 1997 r. Tegoroczna 18. edycja, której tematem będzie postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej, odbywać się będzie 13 i 14 listopada 2014 r. w Zabrzu. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Konferencje z cyklu „Kultura Europy Środkowej” przybliżają historię śląskiej ziemi ujętą w szerokim kontekście europejskim. Tegoroczne spotkanie podzielone zostało na trzy części, których tematami są „Kraj – ludzie – miejsca”, „Media” oraz „Idee”. W programie przewidziano również dyskusję na temat regionalizmu, kosmopolityzmu i patriotyzmu.

Organizatorami zjazdu są: Urząd Miejski w Zabrzu, katowicki oddział Polskiej Akademii Nauk oraz katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.