facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Rok 1989 – Nasza Polska – w Sejmie i w Senacie” - debata

Pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia 2 czerwca 2009 r. w sali audytoryjnej im. A. Pawlikowskiego Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego (ul. Uniwersytecka 4) NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów zorganizowali dla pracowników, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych debatę pt. „Rok 1989 – Nasza Polska – w Sejmie i w Senacie”. W debacie  udział wzięła Prorektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.