facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Literatura polska w świecie. Obecności” - międzynarodowa konferencja w Cieszynie

W dniach 8 - 10 czerwca 2009 r. odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie (ul. Bielska 62) trzecia międzynarodowa konferencja „Literatura polska w świecie. Obecności” poświęcona recepcji literatury polskiej poza granicami kraju. Zgłoszono 50 referatów. Uczestnikami konferencji byli polscy i zagraniczni poloniści oraz badacze komparatystyści, którzy reprezentowali ponad 30 ośrodków uniwersyteckich. Tematyka wystąpień skupiała się wokół zagadnień obecności literatury polskiej w lekturach zagranicznych znawców (sposoby interpretacji tekstów literackich przez polonistów zagranicznych), w zagranicznych obiegach zinstytucjonalizowanych (literatura polska w podręcznikach i programach uniwersyteckich), w obiegu czytelniczym i w korespondencjach z literaturami innych kręgów kulturowych.

Organizatorami konferencji byli: Pracownia Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Program konferencji word

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.