facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„5 lat Śląska w Unii Europejskiej” - konferencja

1 czerwca 2009 r. w auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11) odbyła się konferencja pt. "5 lat Śląska w Unii Europejskiej", podczas której kończący kadencję posłowie do Parlamentu Europejskiego mówili o wyzwaniach stojących przed Śląskiem, Polską i całą Unią Europejską. Gośćmi spotkania byli: prof. Jerzy Buzek, prof. Adam Gierek, prof. Genowefa Grabowska, Małgorzata Handzlik, dr Jan Olbrycht.

Dziennikarz Telewizji Silesia Marek Czyż poprowadził dyskusję dotyczącą następujących zagadnień:

  • przyszłość Unii Europejskiej - model integracji, traktat lizboński;
  • kryzys gospodarczy, zatrudnienie;
  • polityka energetyczna;
  • zmiany klimatyczne, ochrona środowiska;
  • rola Województwa Śląskiego w polityce europejskiej.

Organizatorem konferencji było Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, natomiast patronat medialny - Telewizja Silesia. Partnerem organizacyjnym był Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Plakat

Plan konferencji word

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.